Zaprojektuj z nami strategię zrównoważonego rozwoju pracowników

Równowaga między pracą i życiem osobistym jest bezpośrednio powiązana z produktywnością biznesu i ma wpływ na utrzymywanie talentów w firmie – donoszą międzynarodowe badania (Mercer, Attraction and Retention Survey, 2012). Dla 72 % z 26 tys. pracowników z 90 krajów elastyczne rozwiązania organizacyjne skutkują wzrostem produktywności i zaangażowaniem (Regus, Work:life balance Index, 2013). Jakie to rozwiązania? Co można zastosować w naszych warunkach, aby podnieść jakość życia pracowników? Jak połączyć potrzeby pokolenia Boomers, X, Y z celami organizacji?
Szukaj odpowiedzi z nami. Nowy Rok otwieramy zaproszeniem do trwającego projektu partnerskiego Stowarzyszenia 4zmiana i Społeczności Absolwentów Wszechnicy UJ.

Wkrótce kolejna odsłona projektu – dołącz! Zgłoszenia mailowe newlifebalance.projekt@gmail.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed