4zmiana wśród Absolwentów Wszechnicy UJ

4zmiana_wszechnicaW sobotę 6 września miał miejsce I Zjazd Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy UJ. Ponieważ w naszym stowarzyszeniu mamy absolwentów obu wszechnicowych szkół, 4zmiany nie mogło tam zabraknąć!

Zjazd był okazją do bliższego poznania środowiska coachów i trenerów oraz zaznajomienia się z aktualnymi trendami na rynku usług rozwojowych. Dzięki zaplanowanym sesjom, posterowej i Pecha Kucha, uczestnicy mieli szansę zaprezentować na forum siebie i swoje inspiracje. Spotkanie było więc doskonałą okazją do budowania nowych relacji, mniej i bardziej biznesowych, oraz poznania wielu ciekawych inicjatyw podejmowanych przez Absolwentów Wszechnicy UJ.

W ramach wystąpień w sesji Pecha Kucha, której celem było opowiedzenie o swoich inspiracjach, Judyta Gutowska, wiceprezes Stowarzyszenia 4zmiana, opowiadała o Work-Life Balance w biznesie i naszej działalności w tym zakresie. W krótkim wystąpieniu przybliżona została także subiektywna historia Stowarzyszenia 4zmiana oraz kluczowe obszary jego działalności. Szczególnym zainteresowaniem wśród słuchaczy cieszyła się idea aktywnego godzenia życia zawodowego i osobistego.

Liczymy na to, że nasz udział w I Zjeździe Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy UJ przełoży się zna zwiększenie zainteresowania dążeniem do równowagi praca-rodzina oraz na szerokie możliwości wspólnego działania w tym zakresie.

 


Bookmark the permalink.

Comments are closed