Wachlarz możliwości czyli o dostępnych rozwiązaniach

Listopadowe drugie spotkanie było dedykowane przeglądowi dostępnych rozwiązań w zakresie wspierania życia zawodowego i rodzinnego pracowników. Rozmawialiśmy o możliwościach, jakie stwarza prawo pracy i kodeks cywilny w kształtowaniu organizacji pracy w firmie, mówiliśmy o wspomaganiu pracowników w ich obowiązkach opiekuńczych nad osobami zależnymi. Nie pominęliśmy również ważkiej kwestii budowania kultury organizacji opartej na równości i akceptacji dla różnorodności zespołu. Uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę o praktyczną stronę zastosowania wybranych narzędzi – Pani Katarzyna Newald, Manager ds. Relacji Pracowniczych w firmie Valeo Autosystemy Sp. z o.o. podzieliła się sukcesami organizacji zatrudniającej ponad 5,5 tys. osób – prawdziwe wyzwanie dla działu HR świadomie dbającego o zrównoważony rozwój pracowników.

Comments are closed