Zobacz ofertę

Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Usługa ta adresowana jest do osób, które chcą zmierzyć się z trudnościami w godzeniu ról zawodowych i prywatnych szukając balansu w różnych obszarach swojego życia.

 • Wykorzystujemy metodologię coachingu wspierając osoby w definiowaniu i realizacji celów,
 • Prowadzimy indywidualne i grupowe sesje coachingowe,
 • Stosujemy sprawdzone narzędzia diagnozy i planowania działań,
 • Towarzyszymy w identyfikowaniu własnych ograniczeń i barier,
 • Uczymy strategii pokonywania barier i budowania aktywnych postaw.

Wspieramy także instytucje, organizacje i firmy w tworzeniu środowiska pracy przyjaznego rodzicom. Dzielimy się doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań, które budują motywację pracowników-rodziców.

Rozwój kompetencji rodzicielskich

Oferta skierowana jest do rodziców, którzy chcą się doskonalić w swoich rolach poprzez budowanie bliskich i głębokich relacji ze swoimi dziećmi. Wspieramy dostarczając doświadczeń i umiejętności, potrzebnych do stworzenia więzi, która pozwala dzieciom zdrowo się rozwijać.

Prowadzimy cykl warsztatów umiejętności rodzicielskich, które uczą jak:

 • mówić, żeby dzieci słuchały i słuchać, by zapraszały do swojego świata,
 • radzić sobie z własnymi emocjami,

angażować dziecko we współpracę,

 • stawiać mądre granice,
 • uczyć samodzielności bez kar i nagród,
 • budować poczucie wartości u dziecka,
 • rozwiązywać rodzinne konflikty w atmosferze wzajemnego szacunku.

Metodologia naszej pracy opiera się m.in. na programie Szkoły dla Rodziców, rekomendowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz metodzie Hand in hand Parenting.

Comments are closed