rozwój kariery

Towarzyszymy osobom w odnajdywaniu własnej drogi zawodowej.
Pomagamy rozpoznawać zasoby, dostrzegać możliwości realizacji swoich pomysłów i uczymy dokonywać świadomych wyborów.
Pracujemy z osobami wchodzącymi na rynek pracy, powracającymi do zawodowej aktywności, a także z pracownikami, którzy pragną rozwijać swoją karierę.

 

pasek3_cienki

Nasi specjaliści oferują szeroką gamę możliwości wsparcia Twojego zawodowego rozwoju:

 

Doradztwo zawodowe

To pełny program towarzyszenia osobom w odkrywaniu swoich zasobów, definiowania zawodowych celów i tworzenia planów ich realizacji. Odbywa się w formie indywidualnych sesji osobistych/on-line z doradcą lub grupowych warsztatów uzupełnianych konsultacjami.

 

Job Coaching

Wsparcie osób w efektywniejszym funkcjonowaniu na rynku pracy, usługa skoncentrowana na rozwiązaniu problemów, wyznaczaniu celów i rozwijaniu nowych strategii myślenia o swojej karierze.

 

 Bilans kompetencji

To oferta analizy kompetencji zawodowych i osobistych, zdolności i motywacji służąca osobie pracującej lub bezrobotnej zbudowaniu osobistego projektu zawodowego. Przy merytorycznym wsparciu doradcy klient dokonuje pogłębionego samopoznania i poszukuje optymalnego środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi zawodowemu.

 

Konsultacje dokumentów aplikacyjnych (CV/LM)

To oferta dla tych, którzy chcą dowiedzieć się na co zwracają uwagę rekrutujący pracowników. Przygotowujemy z klientem aplikację zbudowaną na indywidualnych zasobach i pomagamy komunikować je w sposób adekwatny do oczekiwań pracodawców.

 

Wsparcie w procesie rekrutacji

Oferta indywidualnych konsultacji, skoncentrowanych na wzmacnianiu poczucia własnej wartości w kontekście rynku pracy, radzeniu sobie z trudnościami i omijaniu osobistych barier. Uczymy tego, jak zachować się w czasie interview i jak komunikować pracodawcy swoje mocne strony.

 

Budowanie strategii poszukiwania pracy

Wsparcie dla osób, które wiedzą już kim chcą być, ale nie wiedzą jeszcze jak tam dojść. Z nami wypracujesz realny plan działania, uwzględniający szanse i zagrożenia oraz możliwości, których nie widać na pierwszy rzut oka.

 

Planowanie rozwoju zawodowego i wyznaczanie ścieżek karier

Oferta czteroetapowego procesu wsparcia, w którym w efektywny sposób przedsiębiorcy mogą zaplanować ścieżki rozwoju oraz efektywnie zarządzać kompetencjami pracowników. Z nami zdefiniujesz potrzeby swojej organizacji w zakresie Talents Management, zaplanujesz działania zgodne ze strategią rozwoju i wartościami firmy i wdrożysz rozwiązania sprzyjające budowaniu motywacji pracowników.

 

Coaching menedżerski

 

Kompetencje wspierające rozwój kariery

Zaplanowana zawodowa zmiana wymaga mnóstwa umiejętności. Prowadzimy indywidualne treningi kompetencji i warsztaty grupowe, których celem jest doskonalenie niezbędnych na rynku pracy zdolności.

 

fale

Orientacja zawodowa dzieci i młodzieży

To zajęcia, warsztaty, konsultacje służące rozpoznaniu własnych predyspozycji, zainteresowań i możliwości. Wsparcie w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się. Korzystający z oferty uczniowie w przyjaznej atmosferze poznają wymagania współczesnego rynku pracy.

 Projekt Pierwsza Praca

Oferta dla osób rozpoczynających swoją drogę zawodową, wchodzących na rynek pracy. Wsparcie koncentrujemy na uporządkowaniu wiedzy, umiejętności i wartości klienta, pomagamy uświadomić sobie zasoby wyniesione z edukacji nieformalnej, zdefiniować zawodowe cele i odnieść je do sytuacji na rynku pracy. Uczymy świadomego zarządzania swoja karierą i otwartości na uczenie się przez całe życie (long life learning).

 Rodzic wraca do pracy

Decyzja o powrocie do pracy jest wyzwaniem dla wielu Rodziców. Dotychczasowe rozwiązania często są nieadekwatne w sytuacji, kiedy zmienia się hierarchia wartości. Oferujemy kompleksowy program wsparcia dopasowany do indywidualnych potrzeb Rodzica, uwzględniający jego możliwości i zasoby. Metodologia coachingu zorientowanego na rezultat pomaga Rodzicom definiować cele i działać w zgodzie z sobą i potrzebami rodziny.

Pełnosprawna praca

Oferta poradnictwa indywidualnego i grupowego dla osób z niepełnosprawnościami, którzy wkraczają na rynek pracy, są aktywni zawodowo lub pragną powrócić do aktywności zawodowej. Wspieramy w określeniu swoich kompetencji, przygotowujemy do rozmów z pracodawcami, pomagamy w budowaniu strategii poszukiwania pracy oraz motywujemy do aktywności. Wsparcie informacyjno-prawne związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością.

B.Active – zawodowa aktywizacja osób bezrobotnych

Pomagamy osobom nieaktywnym zawodowo odkryć, że w każdym momencie życia warto wyruszyć w drogę. Wierzymy, że każdy człowiek, nawet długotrwale bezrobotny, ma możliwości do tego, aby swoje doświadczenia przekuć w sposób na zarabianie na życie. Rozumiemy bariery i ograniczenia, pomagamy koncentrować się na przyszłości i budowaniu swojej zawodowej ścieżki w oparciu o to, co w danej sytuacji możliwe i ważne dla naszych klientów.

 

Comments are closed